niedziela, 22 marca 2015

22 MARCA - ŚWIATOWY DZIEŃ WODY I DZIEŃ MORZA BAŁTYCKIEGO

 źródło: eurodesk.pl

22 grudnia 1992 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rezolucję, według której każdego roku 22. dzień marca obchodzony będzie jako Światowy Dzień Wody.

Powodem rezolucji był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Święto zostało powołane w Brazylii w Rio de Janeiro podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992.

Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.


Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem:
 • 1994 – Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka
 • 1995 – Kobiety a woda
 • 1996 – Woda dla spragnionych miast
 • 1997 – Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy?
 • 1998 – Wody podziemne – niewidoczne zasoby
 • 1999 – Wszyscy mamy wpływ na wykorzystanie wody
 • 2000 – Woda dla XXI wieku
 • 2001 – Woda a zdrowie
 • 2002 – Woda dla rozwoju
 • 2003 – Woda dla przyszłości
 • 2004 – Woda i kataklizmy
 • 2005 – Woda dla życia
 • 2006 – Woda a kultura (koordynatorem było UNESCO)
 • 2007 – Radzić sobie z niedoborem wody (koordynatorem było FAO)
 • 2008 – Woda a warunki sanitarne
 • 2009 – Woda w zmieniającym się świecie
 • 2010 – Clean Water for a Healthy World
 • 2011 – Woda dla miast
 • 2012 – Bezpieczeństwo żywności i wody
 • 2013 – Międzynarodowy Rok Współpracy Wodnej
 • 2014 – Woda i energia
 • 2015 - Woda dla zrównoważonego świata                                  
 
źródło: wrota.warmia.mazury.plPięć lat później, czyli w 1997 roku zostało ustanowione kolejne święto obchodzone w ramach Światowego Dnia Wody.  Chodzi tu o Dzień Morza Bałtyckiego, święto obchodzone przez wszystkie państwa  położone nad Bałtykiem.
Dzień ten ma zwrócić uwagę na problem ochrony wód Morza Bałtyckiego. Nasze morze  narażone jest na skażenie ściekami pochodzącymi z przemysłu chemicznego, metalurgicznego, rolnictwa oraz eksploatacji statków. Zanieczyszczenia chemiczne powodują zaburzenia kodu genetycznego wielu gatunków oraz śmierć organizmów zwierzęcych i roślin. 

Ochroną środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego zajmuje się Komisja Helsińska. W 1974 roku państwa nadbałtyckie podpisały konwencję, która weszła w życie 6 lat później. Reguluje ona zagadnienia związane z kompleksową ochroną środowiska Morza Bałtyckiego. Obejmuje zapobieganie zanieczyszczeniom z lądu i statków, zakaz zatapiania odpadów i innych substancji oraz współpracę przy zwalczaniu zanieczyszczenia morza. Zawiera też listę substancji i materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych.    

W 2000 roku zakończył się proces ratyfikacji kolejnej konwencji ekologicznej, podpisanej przez wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem oraz Wspólnotę Europejską. Wzmacnia ona zobowiązania stron zawarte w konwencji z 1974 roku. Chroni przed zanieczyszczeniami wszystkie wody należące do Morza Bałtyckiego, łącznie z jego zlewiskiem na terenie krajów, które ją podpisały. Szczególnie chronionymi przez Komisję Helsińską fragmentami polskiego wybrzeża są Woliński Park Narodowy, Nadmorski Park Krajobrazowy, Mierzeje Helska i Wiślana oraz Kępa Redłowska.    źródło: wp.pl    

źródło: demotywatory.pl
                        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz